Veel gestelde vragen

Vraag: Ik ben niet op de post geweest maar ik krijg wel een rekening. Hoe zit dat?

Antwoord: Als u alleen telefonisch contact heeft gehad met de triagiste van de huisartsenpost dan ontvangt u altijd een rekening voor het advies wat u heeft gekregen. Dit advies wordt binnen een uur ook nog door een huisarts bekeken en gecontroleerd.

Vraag: waarom stelt de triagist zoveel vragen?

Antwoord: U krijgt een Triagist Acute Zorg aan de lijn, een speciaal opgeleide doktersassistente of verpleegkundige. De triagiste stelt de vragen om geen belangrijke dingen over het hoofd te zien en om vast te stellen hoe snel en welke hulp nodig is.

 Vraag: Waarom komt u geen visite bij mij rijden

Antwoord: Iedere huisartsenpost heeft een eigen werkgebied. Om alle patiënten op tijd te kunnen bereiken hebben de huisartsenposten, wiens werkgebieden aan elkaar grenzen, afspraken gemaakt over wie waar naartoe rijdt.

Vraag: Ik kwam overdag op de huisartsenpost en ik werd meteen naar de Eerste Hulp gestuurd. Hoe kan dat?

Antwoord: De huisartsenpost is overdag door de week gesloten. Wanneer u spoedeisende hulp nodig heeft komt u bij de Eerste Hulp terecht. Wanneer u huisartsenzorg nodig heeft wordt u door verwezen naar uw eigen huisarts. 

Vraag: Gaat het contact met de huisartenpost van mijn eigen risico af

Antwoord: Een telefonisch consult, een bezoek aan de huisarts of een bezoek van de huisarts bij u thuis gaat niet van uw eigen risico zorgverzekering af. Wel zijn er kosten verbonden aan aanvullende handelingen zoals laboratoriumonderzoek, het maken van röntgenfoto’s of het halen van medicijnen.

Mocht het noodzakelijk zijn dat u wordt doorgestuurd naar de spoedeisende hulp of andere zorginstanties dan zal dit wel ten koste gaan van uw eigen risico!