WNT

WNT-verantwoording topfunctionarissen

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Huisartsenpost Amstelland van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg.

 

De bezoldiging, exclusief de door de werkgever verschuldigde verplichte sociale premies, voor een topfunctionaris in de zorgsector bedraagt voor de klasse waarin Huisartsenpost Amstelland is ingedeeld (Klasse II), niet meer dan € 120.000.

 

2017

Brigitte Reiss

Functie(s)

Directeur

Duur dienstverband in 2017

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,842

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja

 

Bezoldiging

 

 

Beloning

€ 90.754

 

Belastbare onkostenvergoedingen

-

 

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.023

 

Totaal bezoldiging

€ 99.777

 

Toepasselijk WNT-maximum

€ 120.000                   (€ 101.053 bij 0,84 Fte)

 

 

 

Alle ingevolge de WNT tot de bezoldiging behorende componenten zoals werkgeversdeel pensioenpremies en eindejaarsuitkeringen, maken deel uit van de opgevoerde bezoldigingsbedragen.

 

 

2016

Brigitte Reiss

Functie(s)

Directeur

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,842

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja

 

Bezoldiging

 

 

Beloning

€ 88.692

 

Belastbare onkostenvergoedingen

-

 

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.395

 

Totaal bezoldiging

€ 98.087

 

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Zie onder de organisatiekosten de WNT-verantwoording voor de bestuursleden.

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

 


 

WNT-verantwoording bestuursleden

 

Het WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% (en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum ad € 120.000.

 

 

Dhr Lekanne Deprez

Dhr Garnier

Mw Kuyl

Functie(s)

Voorzitter

Overig lid

Overig lid

Duur dienstverband 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning 2017

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2017

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

Toepasselijk WNT-maximum

€ 18.000

€ 12.000

€ 12.000

 

 

 

 

Beloning 2016

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2016

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

 

 

 

 

 

 

Mw Pinkster

Dhr Traa

Mw. Gielen

Functie(s)

Overig lid

Overig lid

Overig lid

Duur dienstverband 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning 2017

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2017

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

Toepasselijk WNT-maximum

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

 

 

 

 

Beloning 2016

€ 1.200

€ 1.200

€ 300

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2016

€ 1.200

€ 1.200

€ 300