Organisatie

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Huisartsenpost Amstelland van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg.   De bezoldiging, exclusief de door de werkgever verschuldigde verplichte sociale premies, voor een topfunctionaris in de zorgsector bedraagt voor de klasse waarin Huisartsenpost Amstelland is ingedeeld (Klasse... Lees meer

Geplaatst op: 23 juli 2019

Identiteitsbewijs

Beste waarnemend huisarts,   In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens mag de SHA niet meer aan u een kopie van uw paspoort vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. De huidige kopie van uw paspoort die wij in ons bezit hadden wordt vernietigd. Om wel uw identiteit te kunnen vaststellen wanneer u bij ons een dienst komt werken, moet u vanaf heden een geldig ID meenemen. De (leidinggevend) triagiste kan naar uw ID vragen voordat u uw dienst begint.   Met vriendelijke groet, Brigitte... Lees meer

Geplaatst op: 29 januari 2018

Nieuw klachtenregelement

Vanaf 1 januari is er een nieuwe klachtenregeling van kracht op huisartsenpost Amstelland. Lees meer   Lees meer

Geplaatst op: 7 februari 2017

Kwaliteit van zorgverlening

Eens in de drie jaar voert huisartsenpost Amstelland een ervaringsonderzoek uit onder patiënten. Patiënten die contact hebben gehad met de huisartsenpost wordt gevraagd een enquête in te vullen. Op basis van de resultaten van deze enquête wordt gekeken op welke punten de huisartsenpost de kwaliteit van zorgverlening kan verbeteren. In het meest recente onderzoek (2015-2016) beoordeelden de patiënten huisartsenpost Amstelland met een 8,3. Een mooi resultaat. Over het algemeen zijn de respondenten dus tevreden over de zorg die door zowel de huisarts als de... Lees meer

Geplaatst op: 9 augustus 2016

kwaliteitsjaarverslagen

Hier vindt u de kwaliteitsjaarverslagen:

2018

2017

2016

2015

2014