Missie en Visie

Hieronder vindt u de missie en visie 2012-2015 van Stichting Huisartsenpost Amstelland.

De SHA heeft als primaire taak het exploiteren van Huisartsenpost Amstelland. Binnen deze taakstelling faciliteert de SHA spoedeisende huisartsenzorg in de avond- nacht en weekend (ANW) uren en op officiële feestdagen. Het zorgaanbod wordt gerealiseerd vanuit de volgende visie: het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg waarbij de patiënt centraal staat. 

De SHA richt zich op het versterken van de acute huisartsenzorg tijdens ANW-uren en officiële feestdagen, het verbeteren van de samenwerking binnen de spoedpost en het optimaliseren van de samenhang en samenwerking met acute ketenpartners.

De belangrijkste ketenpartners van de SHA zijn:

- Spoedeisende hulp (SEH)

- Ambulance voorzieningen (RAV)

- Acute geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

- Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT)

- Farmaceutische spoedzorg

- Regionaal overleg acute zorg keten (ROAZ)

 

Daarnaast biedt de SHA een professionele werkplek waarin werkneem(st)ers en medewerk(st)ers zich ondersteund weten en een werkklimaat waarin zij kunnen groeien en leren. Tevens biedt de SHA professionele ondersteuning aan alle aangesloten huisartsen.

De missie en visie van de SHA worden minimaal driejaarlijks herzien, naar aanleiding van nieuwe landelijke trends in de ANW-zorg.