WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Huisartsenpost Amstelland van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg.

 

De bezoldiging, exclusief de door de werkgever verschuldigde verplichte sociale premies, voor een topfunctionaris in de zorgsector bedraagt voor de klasse waarin Huisartsenpost Amstelland is ingedeeld (Klasse II), niet meer dan € 125.000.

 

2018

Brigitte Reiss

Functie(s)

Directeur

Duur dienstverband in 2018

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,842

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja

 

Bezoldiging

 

 

Beloning

€ 89.537

 

Belastbare onkostenvergoedingen

-

 

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.448

 

Totaal bezoldiging

€ 98.985

 

Toepasselijk WNT-maximum

€ 125.000                   (€ 105.263 bij 0,84 Fte)

 

 

 

Alle ingevolge de WNT tot de bezoldiging behorende componenten zoals werkgeversdeel pensioenpremies en eindejaarsuitkeringen, maken deel uit van de opgevoerde bezoldigingsbedragen.

WNT-verantwoording bestuursleden

 

Het WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum ad € 125.000.

 

 

Dhr Lekanne Deprez

Dhr Garnier

Mw Kuyl

Functie(s)

Voorzitter

Overig lid

Overig lid

Duur dienstverband 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning 2018

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2018

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

Toepasselijk WNT-maximum

€ 18.750

€ 12.500

€ 12.500

 

 

 

 

Beloning 2017

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2017

€ 1.700

€ 1.200

€ 1.200

 

 

 

 

 

 

Mw Pinkster

Dhr Traa

Mw. Gielen

Functie(s)

Overig lid

Overig lid

Overig lid

Duur dienstverband 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning 2018

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2018

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

Toepasselijk WNT-maximum

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

 

 

 

 

Beloning 2017

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

Belastbare onkostenvergoedingen

nvt

nvt

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn

nvt

nvt

nvt

Totaal bezoldiging 2017

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200