Klachten

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over Huisartsenpost Amstelland. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent.

U heeft een klacht. En dan?

Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie de kans geeft om daar waar nodig bij te sturen. Wanneer de huisartsenpost niet weet dat u ontevreden bent, kunnen wij niets ondernemen om uw klacht op te lossen. Wij stellen het daarom op prijs als u ons uw kritische opmerkingen doorgeeft.

Via het online klachtenformulier kunt u uw klacht kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van Stichting Huisartsenpost Amstelland. 

Indien u uw klacht schriftelijk kenbaar wilt maken, kunt u uw brief sturen naar onderstaand adres. 

Stichting Huisartsenpost Amstelland
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen

Het is ook mogelijk uw klacht telefonisch kenbaar te maken. U kunt uw klacht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer 020-4562006 doorgeven. De klachtenfunctionaris belt u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Vermeldt u, bij zowel de schriftelijke als telefonische meldingen, in ieder geval:

  • datum en tijdstip van het contact waarop de klacht betrekking heeft;
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • een korte beschrijving van de klacht;
  • of u toestemming geeft voor inzage in uw medisch dossier voor zover dit van belang is voor de afhandeling van de klacht.

De klachtenprocedure

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra uw klacht binnen is ontvangt u een ontvangstbevestiging. De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt dan zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen telefonisch contact met u op. De klachtenfunctionaris bespreekt met u de voor u meest geschikte weg om uw klacht te laten behandelen.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

Opvang en registratie
U kunt uw ongenoegen uiten zodat de huisartsenpost hiervan kan leren en de situatie kan voorkomen in de toekomst. U heeft verder geen wensen met betrekking tot de klacht. Met andere woorden het uiten van de klacht is voldoende. De aangeklaagde zal altijd op de hoogte gesteld worden van de klacht.

Bemiddeling
U wilt graag een gesprek met de aangeklaagde. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bij dit gesprek aanwezig zijn.

Oordeel

De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en geeft een advies aan de huisartspost en/of de betrokken huisarts.

Andere klachtmogelijkheden 
Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost door Huisartsenpost Amstelland, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie waarbij de huisartsenpost is aangesloten. U kunt een geschil schriftelijk indienen. Het adres van de geschilleninstantie is:

Stichting DOKH
Kwakelkade 21f
1823 CL Alkmaar

De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Geen kosten
Aan de advisering, ondersteuning en behandeling van klachten door de huisartsenpost zijn geen kosten verbonden. 

Privacy
Bij het registreren van uw klacht wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Indien klachtencasuïstiek wordt ingezet voor nascholing van huisartsen of kwaliteitsverbetering worden namen van de betreffende personen verwijderd.

Klachtenreglement
De uitvoering van de klachtenbehandeling is vastgelegd in het klachtenreglement van de huisartsenpost. U kunt het klachtenreglement hier downloaden.

De klachtenfunctionaris kan u informeren en of adviseren over de klachtmogelijkheden. Wanneer u advies of bijstand nodig heeft kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

De klachtenprocedure

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra de klachtenfunctionaris een klacht ontvangt stuurt deze binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging en/of neemt telefonisch contact met u op. De klachtenfunctionaris bespreekt met u de voor u meest geschikte weg om uw klacht te laten behandelen.

Er is een aantal mogelijkheden:

Opvang
U kunt uw ongenoegen uiten zodat de huisartsenpost hiervan kan leren en de situatie kan voorkomen in de toekomst. U heeft verder geen wensen met betrekking tot de klacht. Met andere woorden het uiten van de klacht is voldoende. De aangeklaagde zal altijd op de hoogte gesteld worden van de klacht.

Bemiddeling
U wilt graag een gesprek met de aangeklaagde. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bij dit gesprek aanwezig zijn.

Andere klachtmogelijkheden
Indien u niet tevreden bent met de opvang en/of bemiddeling van uw klacht door de huisartsenpost, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de huisartsenpost waar u de klacht schriftelijk kunt indienen. Het adres van de klachtencommissie is:

DOKH
Kwakelkade 21f
1823 CL Alkmaar

U kunt er ook voor kiezen direct uw klacht te laten behandelen door de klachtencommissie. De klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en koppelt dit naar u en de betreffende medewerkers terug. Daarnaast doet de klachtencommissie aanbevelingen naar de organisatie om herhaling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren.

Geen kosten
Aan de advisering, ondersteuning en behandeling van klachten, ook door het IKG en de klachtencommissie, zijn geen kosten verbonden. 

Privacy
Bij het registreren van uw klacht wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Indien klachtencasuïstiek wordt ingezet voor nascholing van huisartsen of kwaliteitsverbetering worden namen van de betreffende personen verwijderd.

Klachtenreglement
De uitvoering van de klachtenbehandeling is vastgelegd in het klachtenreglement van de huisartsenpost. U kunt het klachtenreglement hier downloaden.

De klachtenfunctionaris kan u informeren en of adviseren over de klachtmogelijkheden. Wanneer u advies of bijstand nodig heeft van buitenaf dan kan u zich wenden tot het Informatie en klachtenbureau gezondheidszorg (IKG), Zorgbelang Noord Holland, W.M. Dudokweg 69, 1703 DC Heerhugowaard.